เกี่ยวกับ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร อันเป็นสถาบันการศึกษาด้านพณิชยการที่เก่าแก่มีอายุยาวนานกว่า 109 ปี ซึ่งเป็นวังเดิมของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (วังนางเลิ้ง)

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร อันเป็นสถาบันการศึกษาด้านพณิชยการที่เก่าแก่มีอายุยาวนานกว่า 109 ปี

อ่านต่อ
เสด็จเตี่ย

ศูนย์รวมจิตใจ ของชาวพณิชการพระนคร จวบจนคณะบริหารธุรกิจ พระอนุสาวรีย์ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

อ่านต่อ
เรือนหมอพร

“เรือนหมอพร” หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่เหลืออยู่ให้ลูกหลานได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ…เสด็จเตี่ย


อ่านต่อ

อาคาร

รูปภาพ

คณะบริหารธุรกิจได้ยึดมั่นในวิสัยทัศน์และปรัชญา โดยมุ่งมั่นในภารกิจสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านทักษะวิชาชีพ พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จในโลกของอาชีพได้อย่างสมภาคภูมิ เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถที่ทันสมัย มีพลังและความเข้มแข็งที่พร้อมสำหรับการแข่งขันทุกสถานการณ์

ห้องบรรยาย 2201
ห้องสมุด (Library)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2403 (Computer Station 2403)
ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ (Dhamnoon - Suwit Conference Room)
ห้องบรรยาย R203
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7504 (Computer Station 7504)
ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (Mongkol Abha Meeting Room 2)
ห้องบรรยาย R203
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2404 (Computer Station 2404)
ห้องสมุด (Library)
ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ (Abhakorn Kiattiwong Meeting Room)
ห้องบรรยาย R204
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2402 (Computer Station 2402)
ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (Mongkol Abha Meeting Room 2)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ L308-2 (Computer Station L308-2)
ห้องสมุด (Library)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2401 (Computer Station 2401)
ห้องประชุมมงคลอาภา 3 (Mongkol Abha Meeting Room 3)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2305 (Computer Station 2305)
ห้องประชุมมงคลอาภา 1 (Mongkol Abha Meeting Room 1)
ห้องสมุด (Library)
ห้องประชุมมงคลอาภา 3 (Mongkol Abha Meeting Room 3)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7506 (Computer Station 7506)
ห้องประชุมวังสน (Wangson Meeting Room)

ข่าวสาร
ระบบแนะนำอาคารและสถานที่ ศูนย์พณิชยการพระนคร

Posted On: 2016-06-21
Posted By: 1234


ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ทุน กยศ./กรอ. เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การชำระหนี้” 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.30-16.30 น.

Posted On: 2016-06-23
Posted By: 1234


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2559 (คณะบริหารธุรกิจ) 27 เมษายน 2559 เวลา 07.00-16.00 น.

Posted On: 2016-04-19
Posted By: 1234


หน้า 1